Logowanie dla klientów
 • firmafirma
 • ofertaoferta
 • cennikcennik
 • kontaktkontakt
Doradcy podatkowi

Oferta - Księgowość

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie PKPiR zgodnie z właściwymi przepisami, na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • dla podatników VAT prowadzenie niezbędnych ewidencji oraz sporządzanie i składanie deklaracji
 • sporządzanie pozostałych deklaracji PIT, PCC, NIP,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego, na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-28
 • prowadzenie rejestrów zakupu oraz sprzedaży – w przypadku podatników podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 (dla podatników VAT),
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
 • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego.


Ryczałt z tytułu wynajmu prywatnego

Ryczałt duchownych

Karta podatkowa

Kontakt - ikonka
Tel: 508 386 922
Tel: 507 169 845
Logowanie dla klientów - button Baza wiedzy - podatki, księgowość
pasek
>krajowa izba podatkowych insert data quest
pasek
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS | Obsługa informatyczna